ฐานรองที่นอนโครงไม้จริง แบบมีล้อเลื่อน (หุ้มผ้าหรือหนัง ก็ได้) fhn-20


5,900 ฿ ราคา 2,850 ฿
ขนาด 3 ฟุต
2,850 ฿
ขนาด 3.5 ฟุต
3,100 ฿
ขนาด 5 ฟุต
3,900 ฿
ขนาด 6 ฟุต
4,400 ฿